Céljaink

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” – Széchenyi István

Személyes felelősségvállalásra, élethosszig való tanulásra, jobbá válásra való ösztönzés (testi, lelki, szellemi, társas, csoportos, spirituális egészség és jóllét fejlesztése).Tudatos Közösségek & Közösségépítő Könyv
Egyéni szokásformálás információk megosztásával, önkéntes tevékenységekbe való bevonással.Tudatos Közösségek & Közösségépítő Könyv
Fiatalok pályaválasztási felkészítése, tudatos döntések meghozásának támogatása.Tudástár & Közösségépítő Könyv
A társadalom, különösen a hátrányos helyzetű közösségek oktatási törekvéseinek segítése, oktatásfejlesztési modellek kidolgozása, szabad (Creative Commons vagy más Open Source Initiative által elfogadott) licenszű szoftver-, adat- és tudásmegosztás támogatása.Jövőképek & Tudástár
Közösségek (különösen helyi szinten), közösségszervezők, társadalmi ügyek és önkéntesek összekapcsolása. Szervezetfejlesztési módszerek kidolgozása települések és önszerveződő csoportok számára.Jövőképek & Tudástár & Hatás Honlap

Közösségi együttműködést segítő informatikai rendszerek kidolgozása.

Tudástár & Hatás Honlap

A tudásmegosztás erősítéséhez céljaink között szerepel egy szorosabb Kárpát-medencei információs hálózat kiépítése, ami legalább havi szinten hírt ad egymásnak a közösségek működéséről, az elért eredményekről. Nagyon fontosnak tartjuk folyamatosan változó világunk jobb megértését is, ehhez bátorítjuk és segítjük az önszerveződő csoportok alakulását. 

Ezen túlmutatóan olyan informatikai fejlesztéseket tervezünk, amelyek a kapcsolattartás mellett segítik a közös döntéshozatalt, a tanulságok megosztását és kiemelt témáinkhoz (tanulás, közösségszervezés, egészség, önfenntartás, stb.) kapcsolódó jó gyakorlatok, szabadon elérhető tudásanyagok megosztását.